Mūsų darbai

Atlygio valdymas

Norėdamas suvokti savo galimybes įmonėje, pirmiausia turi suprasti, kaip įmonė veikia, pagal kokius kriterijus vertinami darbuotojai, nuo ko priklauso tavo atlygis.

Tikslas

Supažindinti darbuotojus bei vadovus su atlygio valdymo sistema įmonių grupėje.

Kokia informacija pateikiama?

E-mokyme paaiškinama, nuo ko priklauso darbuotojo atlygis, kokie pareigybių lygmenys bei atlygio rėžiai egzistuoja įmonėje, pagal kokius kriterijus nustatomas bei keičiamas darbuotojo atlygis. Mokymas užbaigiamas pokalbio simuliacija, kurioje inicijuojamas vadovo ir darbuotojo pokalbis po atlygio peržiūros.

E-mokymo formatas:

Visa informacija pateikiama interaktyviomis skaidrėmis. Užkadrinis balsas naudojamas tik situacijos simuliacijoje.

HRMI e-mokymo trukmė
HRMI e-mokymo interaktyvumo skalė

Norite pamatyti daugiau? 
Laukiame Jūsų laiško arba skambučio.