Mūsų darbai

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams
Mokyme aptariamos situacijos, kai darbuotojas diskriminuojamas dėl lyties, amžiaus, negalios, socialinės padėties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ir kt.
Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams
E-mokyme pateikiama informacija padeda tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos.
Rekomendacijos dėl kritimo iš aukščio prevencijos statybos sektoriuje
Statybų sektorius – viena iš pavojingiausių ekonominių veiklų, kuri reikalauja ypatingo dėmesio ir atsakingumo. Šios metodinės rekomendacijos skirtos supažindinti darbuotojus ir vadovus su saugiais darbo metodais ir jų laikymųsi.
Rekomendacijos apie darbuotojus, kurių stažas įmonėje iki 1 m.
Nelaimingų atsitikimų statistika rodo, kad kasmet daugiausiai susižaloja ir miršta darbuotojai per pirmuosius savo darbo metus. Interaktyviomis rekomendacijomis siekiama akcentuoti saugius darbo principus.
Įmonių turto draudimas
Paprastai apie sudėtingus dalykus – taip, pasitelkus e-mokymus, nuspręsta supažindinti su įmonių turto draudimu!
Pensijų kaupimo pokyčiai nuo 2019 m.
E-mokymas visiems Lietuvos gyventojams, kurio metu greitai ir aiškiai pristatoma informacija apie pensijų reformą.
Kėlimo įrenginių mokymas
Mokymas apie liftų tipus, jų veikimo principus, tinkamą naudojimąsi (žmonių perkėlimui ir krovinių transportavimui) ir priežiūrą.
Saugaus eismo mokymas vaikams
Pajutus, kad darbuotojams kyla klausimų dėl darbo vietoje esančių liftų naudojimosi taisyklių, Maxima nusprendė šią problemą spręsti, pasitelkus e-mokymus!
Sandėlių tvarkos mokymas
Kaip teisingai turėtų būti sandėliuojamos prekės? O ką reiškia vienoks ar kitoks ženklinimas? Su tokiais klausimais susiduria kiekvienas sandėlio darbuotojas.
Pardavimų meistriškumas
Tikslas – laimingas klientas! Mokymas apie tai - kaip tinkamai aptarnauti klientus ir kaip pasiekti geriausių rezultatų.
Apsipirkite internetu: greitai ir saugiai
Vienas iš mokymų ciklo, apie interneto galimybes ir naujas technologijas.
Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje
E-mokyme lektoriai pristato korupcijos situaciją sveikatos apsaugos įstaigose bei diegiamus prevencijos būdus.
Atlygio valdymas
Norėdamas suvokti savo galimybes įmonėje, pirmiausia turi suprasti, kaip įmonė veikia, pagal kokius kriterijus vertinami darbuotojai, nuo ko priklauso tavo atlygis.
Nepilnamečių teisinė atsakomybė
Nepilnamečiams skirtame „Teisinės atsakomybės“ e-mokyme pristatomi keturi dažniausiai nepilnamečių tarpe pasitaikantys teisės pažeidimai bei už juos gresianti atsakomybė.
Pakuočių tvarkymas ir apskaita GPAIS sistemoje
E-mokymas apie sudėtingus pakuočių tvarkymo bei apskaitos procesus paprastai.
Pardavimo sistemos aplinka
E-mokymo metu besimokantysis išmoksta sudaryti draudimo sutartis naudojantis tam skirta sistema.
DSS ir gaisrinė sauga
Mokymo paskirtis - išmokyti, o ne tik perskaityti ar pasyviai išklausyti DSS ir gaisrinės saugos mokymus.
Sezono naujienos
Video formatu pateikiami naujų patiekalų gamybos procesai parduotuvės tinklo gamybos skyrių darbuotojams.
Sisteminis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje
Ekspertų pasakojimai apie sisteminį smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje.
Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?
Šis mokomasis filmas kelia klausimą, kaip mokykloje po vienu stogu sugyventi skirtingų kartų atstovams (mokytojams ir mokiniams).
„Mokytojų perdegimas“. Kaip jo išvengti? Kaip sau padėti?
Pedagogams skirtas mokomasis filmas apie perdegimo sindromą.
Kaip organizuoti tėvų susirinkimą?
Pedagogams skirtas mokomasis filmas apie tėvų susirinkimo organizavimą.
Kaip organizuoti modulinį mokymą?
Mokomasis filmas pasakoja apie tai, kas yra modulinis mokymas. Kaip paaiškinti modulinį mokymą, kokie yra jo privalumai, probleminės vietos, sprendimo būdai.
Įvadinė darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija
Priemonė, kuri padeda suvokti darbuotojams, kokių reikalavimų svarbu laikytis, norint dirbti saugiai, tvariai bei užtikrintai.