Mūsų darbai

DSS ir gaisrinė sauga

Mokymo paskirtis – išmokyti, o ne tik perskaityti ar pasyviai išklausyti DSS ir gaisrinės saugos mokymus.

Tikslas

Mažiau teorijos daugiau tikslingo veiksmo! Taigi, mokymo tikslas - interaktyviomis priemonėmis perteikti pagrindinius darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos principus, kuriuos, pagal įstatymus, privalo žinoti ir jais vadovautis kiekvienas darbuotojas.

Kokia informacija pateikiama?

Nuo ofiso stalo, tinkamo sėdėjimo iki evakuacijos plano ir sėkmingo pabėgimo iš degančio namo. Mokymas apima, konkrečiai įmonei, privalomus žinoti darbų saugos, sveikatos ir gaisrinės saugos teisės aktus. Jie darbuotojams pateikiami suprantama, aiškia kalba bei praktiniais patarimais.

E-mokymo formatas:

Interaktyvus mokymas paremtas praktiškais ir lengvai įgyvendinamais pavyzdžiais, kurie leidžia lengviau įsiminti privalomą teorinę medžiagą. To pasekoje besimokantysis pats turi spręsti užduotis, parinkti teisingus variantus bei sumodeliuoti situacijas taip, kad būtų išvengta nelaimės.

HRMI e-mokymo trukmė
HRMI e-mokymo interaktyvumo skalė

Norite pamatyti daugiau? 
Laukiame Jūsų laiško arba skambučio.