Mūsų darbai

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams

E-mokyme pateikiama informacija padeda tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos.

Tikslas

Šis e-mokymas yra skirtas personalo specialistams, vadovaujančias pareigas įmonėse užimantiems asmenims, darbdaviams, darbdavių sąjungų atstovams. Darbdavio pareiga yra užtikrinti darnaus kolektyvo darbą, būti empatišku, gebėti priimti teisingus spendimus. Šie mokymai yra naudingi visiems, kas siekia užkirsti kelią diskriminacijai darbo santykiuose arba padėti išspręsti susijusius konfliktus.

Kokia informacija pateikiama?

Mokyme aptariamos situacijos, kai darbuotojas diskriminuojamas dėl lyties, amžiaus, negalios, socialinės padėties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ir kt., bei pateikiami galimi šių situacijų sprendimo būdai, informacija apie institucijas, nagrinėjančias diskriminacijos darbe atvejus.

E-mokymo formatas:

Filmuotoje vaizdo medžiagoje pateikiamos vaidybinės situacijos, kuriose vaizduojami diskriminacijos darbe atvejai. Kiekvienas atvejis papildytas eksperto kalba. Bendra ir statistinė informacija vaizduojama iliustracijomis bei animacija, e-mokyme naudojamas garsas. Kiekvienos pamokos pabaigoje žinios įtvirtinamos, atliekant interaktyvias užduotis.

HRMI e-mokymo trukmė
HRMI e-mokymo interaktyvumo skalė

Norite pamatyti daugiau? 
Laukiame Jūsų laiško arba skambučio.