Mūsų darbai

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams

E-mokyme pateikiama informacija padeda tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos.

Tikslas

Šis e-mokymas yra skirtas būsimiems bei esamiems darbo rinkos dalyviams, samdomiems darbuotojams, darbuotojų sąjungų atstovams, taip pat ir darbo ginčus nagrinėjančių institucijų atstovams. Šie mokymai yra naudingi visiems, kas patys susiduria su diskriminacija įvairiais pagrindais darbo santykiuose arba siekia padėti išspręsti tokias iškilusias problemas.

Kokia informacija pateikiama?

Mokyme aptariamos situacijos, kai darbuotojas diskriminuojamas dėl lyties, amžiaus, negalios, socialinės padėties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ir kt., bei pateikiami galimi šių situacijų sprendimo būdai, informacija apie institucijas, nagrinėjančias diskriminacijos darbe atvejus.

E-mokymo formatas:

Filmuotoje vaizdo medžiagoje pateikiamos vaidybinės situacijos, kuriose vaizduojami diskriminacijos darbe atvejai. Kiekvienas atvejis papildytas eksperto kalba. Bendra ir statistinė informacija vaizduojama iliustracijomis bei animacija, e-mokyme naudojamas garsas. Kiekvienos pamokos pabaigoje žinios įtvirtinamos, atliekant interaktyvias užduotis.

HRMI e-mokymo trukmė
HRMI e-mokymo interaktyvumo skalė

Norite pamatyti daugiau? 
Laukiame Jūsų laiško arba skambučio.