Mūsų darbai

Interaktyvios rekomendacijos apie darbuotojus, kurių stažas įmonėje iki 1 metų

Nelaimingų atsitikimų statistika rodo, kad kasmet daugiausiai susižaloja ir miršta darbuotojai per pirmuosius savo darbo metus. Interaktyviomis rekomendacijomis siekiama akcentuoti saugius darbo principus, rizikos įsivertinimo svarbą bei atpažinti blogai organizuoto darbo pavyzdžius, juos spręsti.

Tikslas

Šių metodinių rekomendacijų tikslas – sudaryti galimybes įgyti naujų bei pagilinti esamas bendrąsias kompetencijas darbų saugos ir sveikatos klausimais.

Kokia informacija pateikiama?

Metodines rekomendacijas sudaro 5 potemės: nuo darbuotojų sveikatos, privalomų ir rekomenduojamų prevencinių priemonių iki patarimų, kaip motyvuoti darbuotojus dirbti saugiai. Svarbiausia - visi teisės aktai pateikiami visiems suprantama kalba ir pavyzdžiais, kuriuos lengva įsiminti. Šiose metodinėse rekomendacijose gausu realių nelaimingų įvykių, kurių buvo galima išvengti, pritaikant ir panaudojant reikiamas prevencines priemones nuo pat pirmos darbuotojo darbo dienos įmonėje.

E-mokymo formatas:

Pagrindinis informacijos pateikimo formatas – interaktyvios skaidrės, besimokantysis yra skatinamas vertinti situacijas, pateikti savo spėjimus, pasirinkimus. Kiekvienoje potemėje pateikiamos 2-3 užduotys, kurios padeda įsisavinti pateiktą informaciją. Animacija naudojama realiems ir hiperbolizuotiems pavyzdžiams perteikti. Mokymosi metu besimokančiuosius „už rankos veda“ užkadrinis balsas, kuris paaiškiną, ką reikia atlikti ir akcentuoja svarbiausias rekomendacijų vietas. Mokymosi metu yra renkami taškai, jie skiriami už peržiūrėtą informaciją ir atliktas užduotis.

HRMI e-mokymo trukmė
HRMI e-mokymo interaktyvumo skalė

Norite pamatyti daugiau? 
Laukiame Jūsų laiško arba skambučio.